Galdaragintza plastikoaren diseinua nahiz eraikuntza eta hodien zein ekipo termoplastikoen muntaketa.

Honako material termoplastiko hauen bidez eraikitako andelak, upelak, erreaktoreak eta dekantagailuak: polipropilenoa, PVC, polietilenoa eta PVDF.

Hodi termoplastikoen muntaketa, azidoen aurkako estaldurak eta gasen garbiketa zein xurgapena.